Skryptozakładka (bookmarklet)
„Czyszczenie postępu czytania dla dokumentów osobistych”
dla nowej wersji serwisu Manage Your Content & Devices

Clear furthest page read... for Personal Documents
for a NEW Manage Your Content & Devices site

(wersja 3 – działająca tylko w nowym serwisie Manage Your Content & Devices)

(version 3 – working only on a new Manage Your Content & Devices site)

MYK:CFPR3

Instrukcja korzystania ze skryptozakładki dostępna jest na stronie: blog.blaut.biz

Uwaga! Poniższa skryptozakładka nie działa w nowej wersji wersją serwisu http://amazon.com/myk

Notice! Below bookmarklet DOES NOT WORK with a new version (books visible as tiles) http://amazon.com/myk

Skryptozakładka (bookmarklet)
„Czyszczenie postępu czytania dla dokumentów osobistych”
(Clear furthest page read... for Personal Documents)

(wersja 2 - bez otwierających się odpowiedzi w nowych oknach przeglądarki)

MYK:CFPR2

Instrukcja korzystania ze skryptozakładki dostępna jest na stronie: blog.blaut.biz

Skryptozakładka (bookmarklet)
„Czyszczenie postępu czytania dla dokumentów osobistych”
(Clear furthest page read... for Personal Documents)

MYK:CFPR

Instrukcja korzystania ze skryptozakładki dostępna jest na stronie: blog.blaut.biz

Autor: Robert Błaut. Zawartość niniejszej strony dostępna jest na licencji: CC BY 3.0